Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εναρξη λειτουργίας Πλατφόρμας
- Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 -

Η λειτουργία του Eclass ξεκίνησε  στις 22/09/2014